top of page
Over deze excursie

VOGELS VAN DE UITKERKSE POLDERS

 

 

 

De Uitkerkse Polder is een natuurgebied dat zich uitstrekt over Blankenberge, Wenduine, Nieuwmunster en Zuienkerke. Een open polderlandschap zonder hagen of bomen, met water in grote plassen, veedrinkpoelen en met heel wat sloten met rietkragen. Het is een zilt graslandgebied met microreliëf, een uniek ecosysteem en daarom maakt deze polder ook deel uit van het Natura-2000 netwerk. Het beschermde gebied is ondertussen al 1400ha groot waarvan 650 ha door Natuurpunt beheerd wordt als weidevogelreservaat. Het is het belangrijkste weidevogelgebied van Vlaanderen.

De polder is in de winter een belangrijk rustgebied voor ganzen. Je kan er dan ook heel wat soorten aantreffen zoals kolganzen, brandganzen, kleine rietganzen, ... en met wat geluk vinden we er ook een aantal zeldzamere soorten zoals toendrarietganzen, roodhalsganzen of dwergganzen. Deze winter ('23-'24) zitten er zelfs af en toe 2 wilde foeragerende Ross' ganzen. Er overwinteren ook heel wat kieviten, goudplevieren, wulpen, smienten, grote zilverreigers, koereigers, roerdompen, roodborsttapuiten en nog zoveel meer. Ook de roofvogels zijn er goed vertegenwoordigd met de slechtvalk, torenvalk, sperwer, buizerd, blauwe en bruine kiekendief. In de winter is er ook een slaapplaats van ransuilen waar we ze van dichtbij kunnen bekijken en fotograferen. Vooral in de namiddagsessie maken we kans om de zeldzame velduil te spotten op een paaltje of jagend boven een weide.

In het voorjaar zitten er in de polder nog heel wat wintergasten, maar komen al snel ook de eerste trekvogels vanuit het zuiden toe. In de Uitkerkse Polder maken ze dan ook graag een tussenstop. Heel wat steltlopers komen er terug op krachten. We maken heel veel kans op grutto's, kluten, zwarte ruiters, groenpootruiters, kemphanen, goudplevieren, bontbekplevieren, ... en met wat geluk ook steltkluten, kleine strandlopers, zilverplevieren, Temminckxstrandlopers, ... . In het voorjaar keren ook de zangvogels terug en zitten in de rietkragen heel wat rietzangers, kleine karekieten en blauwborsten. Ook de kleine zilverreigers, de purperreigers en lepelaars zijn dan weer van de partij. 

 

Winter of voorjaar het maakt dus niet uit. De Uitkerkse Polders hebben heel veel potentieel en hebben telkens wel een verrassing in petto. Ga eens mee op een wandeling doorheen het gebied terwijl je je laat onderdompelen in de wondere wereld van de (polder)vogels.

Kalender - Logo - 2 - uitgesneden.png

2024

Logo - tijd - 1 - uitgesneden.png

voormiddag- of namiddagsessie
telkens ongeveer 4 u

Logo plaats - uitgesneden.png

Blankenberge - Wenduine

max. 8

Logo - aantal personen - 2 - uitgesneden.png

 24/3          31/3          21/4          28/4          5/5          1/12          22/12                               

Praktische informatie

Praktische informatie

Zwartkopmeeuw
Grutto
Prijzen

Prijzen

Basisprijzen 

VM of NM (telkens ongeveer 4u)  €40 per persoon

Prijs bij mogelijke kortingen

- gezin (2 volw. + kinderen gratis):

VM of NM:  €60 

  - lid van Natuurpunt:  10% korting             

Deze excursie kan ook privé geboekt worden. Neem daarvoor contact met ons op.​

Fotogalerij

Fotogalerij

Alle foto's op deze webpagina werden zelf gemaakt tijdens excursies in de Uitkerkse Polders.

bottom of page